Het grote belang van Rebelse meisjes

In Nederland zijn veel diepgewortelde, traditionele ideeën over hoe mannen en vrouwen zich horen te gedragen die berusten op stereotiepe denkbeelden. Zoals: mannen werken en vrouwen zorgen. Of mannen zijn natuurlijke leiders en ambitieus. En vrouwen gevoelig en loyaal. 

 

Het doorbreken van deze stereotypen is lastig. We krijgen ze al van jongs af aan aangeleerd, waardoor ze als natuurlijk en ‘eigen’ aanvoelen. Ouders, leraren, vrienden, buren, maar ook mensen die we zien op TV,  in films en personages in boeken spelen hierbij een belangrijke rol. Rolmodellen die tegen de stroom ingaan zijn essentieel bij het doorbreken van deze stereotypen. We kunnen er niet genoeg van hebben. Juist voor jonge kinderen is het belangrijk om die stereotypes te doorbreken en hen te voeden met beelden en verhalen die anders zijn. Het boek Rebelse Meisjes voorziet in die verhalen. 

Eerdere versies

Er zijn al eerder twee versies van Bedtijdverhalen voor Rebelse Meisjes uitgebracht, met verhalen van vrouwen over de hele wereld.